Καλέστε μας στο 2221044797 - 2105440055

 

   Το κατάστημα μας προσφέρει εγγύηση με ποσοστό κάλυψης 100% για τους πρώτους 24 μήνες και  ισχύει  μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει ελάττωμα λόγω κατασκευής ή αστοχίας υλικού.

Η εγγύηση επιβεβαιώνεται με την ημερομηνία αγοράς της που αποτυπώνεται πάνω στην μπαταρία και με την ταυτοποίηση του ανάλογου παραστατικού που εκδόθηκε την ίδια ημέρα.

 

Η εγγύηση που παρέχει η εταιρεία μας ΔΕΝ ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Ø  Υπερφόρτιση μπαταρίας με επακόλουθο τον βρασμό και την απώλεια του ηλεκτρολύτη η οποία προκαλεί την ξήρανση των πλακών της μπαταρίας.

Ø  Υποφόρτιση μπαταρίας με επακόλουθη τη θείωση των πλακών, η οποία προκαλείται από ανεπαρκές σύστημα φόρτισης ή μεγάλες περιόδους αδράνειας.

Ø  Μπαταρία που έχει χτυπηθεί στους πόλους ή στο δοχείο, είτε έχει βραχυκυκλωμένους πόλους.

Ø  Μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας που τοποθετούνται εσφαλμένα σε σχέση με την προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή.

Ø  Μπαταρίες που έχουν ανοιχθεί και στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις.

Ø  Μπαταρίες πλήρως αποφορτισμένες, κατάσταση στην οποία επέρχονται μετά από παραμονή σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ 100% ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

 

Η εγγύηση ισχύει εντός των πρώτων 24 μηνών από την εμφάνιση του κατασκευαστικού ελαττώματος με τον ακόλουθο τρόπο:

 

ü 

Εκ της Διευθύνσεως

ΓΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε.

 

Αντικατάσταση της μπαταρίας η οποία θα γίνεται αφού επέλθει ο απαραίτητος έλεγχός της στις εγκαταστάσεις μας

και κατόπιν παραμονής της σε αυτές για τουλάχιστον 24 ώρες.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: